رنگ را انتخاب کنید

جستجو بر اساس

<%(restaurant.address.length > 30) ? restaurant.address.substr(0, 30) + '...' : restaurant.address%>